Stevige parasols, sterke blog

Klik op het onderwerp dat jou interesseert

92% van de horeca met terras verwacht Corona te overleven!

Pierre Christiaens | Biografie
Tafelrond, Leuven - MacSymo Parasol

De horeca krijgt zware klappen tijdens de COVID-19 pandemie. Toch verwacht 92% van de zaken met een terras om de crisis te overleven. Opvallende cijfers die we haalden uit ons marktonderzoek bij zaken in België en Frankrijk.

Wat lees je in dit artikel?

 • Marktonderzoek bevraagt hoe horeca COVID-19 beleeft
 • Hoopvol de toekomst tegemoet
 • Zaken met terras doen het opvallend beter
 • Eerste oproep aan de overheid: help de horeca, laat meer terrassen toe
 • Horeca blijft vooral actief voor klantencontact, niet voor winst
 • Afhaalmaaltijden zorgen voor omzet
 • Lockdown weegt mentaal door
 • Oproep aan de overheid voor duidelijke communicatie

Marktonderzoek horeca tijdens Corona

Veel zaken zijn door de lockdown gesloten en wachten hoopvol maar toch een beetje onzeker de lente af. Als leverancier van professionele parasols bevindt Symo Parasols zich in hetzelfde schuitje. COVID-19 verminderde ook bij ons fors de bestellingen.

We bleven echter niet bij de pakken zitten. Benieuwd naar hoe horecazaken met de pandemie omgaan, lieten we een marktonderzoek uitvoeren bij onze klanten. De antwoorden kregen we vooral binnen uit België en Frankrijk. De cijfers geven een inzicht in de toekomstvisie, frustraties en rendabiliteit van onze horeca, maar tonen ook alternatieve mogelijkheden voor de sector.

Inzichten die we graag met jullie willen delen.

Hoopvol de toekomst tegemoet

De vraag is natuurlijk wanneer de horeca weer open mag. Ook de horecazaken zelf hebben hier geen duidelijk zicht op. De meerderheid hoopt in maart weer klanten te mogen ontvangen in hun zaak en op hun terras. Velen hopen op een snelle herstart, maar durven zich niet vast te pinnen op een datum.

Fantastisch nieuws is dat negen op de tien (92%) de pandemie denkt te overleven. 40% is daar zeker van, terwijl 52% het op “waarschijnlijk wel” houdt. Dit wil zeggen dat slechts 8% vreest dat ze de coronacrisis wellicht niet zullen overleven.

Komen klanten snel terug?

Hoe zien uitbaters de heropening verlopen? Eén op drie horecazaken verwacht dat hun klanten snel en massaal terugkeren, 41% verwacht een rustige heropening met een mooie spreiding. Een minderheid van 20% verwacht een eerder trage heropstart.

In het kader van de snelle terugkeer van de klanten bij de heropening, verwijst de media al eens naar de opvallende heropleving van de “roaring twenties”. Ook na de Spaanse griep (in 1918) was er een hevige terugkeer naar een sociaal leven waar meer geld werd uitgegeven. Dit leidde tot een bewogen decennium. Dit kan zich zeker herhalen na Covid.

Zo viel het me na de eerste lockdown op dat ik vaak moeite had om een plaatsje te reserveren op restaurant. Iedereen wilde weer genieten en de plaatsen waren snel volzet.

Enkele kerncijfers rond toekomstverwachtingen uit het marktonderzoek

 • 34% is overtuigd dat de klanten massaal en snel terugkomen .
 • 41% verwacht een rustiger en meer gespreide opstart.
 • 92% denkt deze pandemie crisis te overleven:
  • 40% zeker,
  • 52% waarschijnlijk wel.

Terras blijkt grootste troef tijdens en na Corona

Wat meteen opvalt is dat horecazaken met een terras opvallend positief antwoorden. Een overtuigende 92% van de respondenten gelooft dat ze zonder al te grote problemen de crisis zullen doorkomen.

Terrasinvesteringen brengen op

Natuurlijk verliest iedereen aan deze crisis. Maar gelukkig hebben goed lopende zaken een strategische reserve opgebouwd zodat ze een dal kunnen doorkomen. Wat wellicht ook de cijfers positief beïnvloedt is dat de klanten van Symo over het algemeen horecazaken zijn die zeer strategisch werken aan een renderende zaak. Dat is ook de reden dat ze inzetten op een mooi terras: ze weten dat investeringen in het terras en parasols zichzelf zeer goed terugverdienen. Zelfs als het vet van de soep is, kunnen deze zaken toch nog overleven als het moet.

In de antwoorden lezen we dat uitbaters tijdens Corona extra blij zijn met hun terras. Zeker na de eerste lockdown draaiden de terrassen op volle toeren. Dat was immers de enige plaats waar klanten veilig konden genieten van een drankje of hapje. Binnen in een zaak consumeren was geen optie. Door het mooie lente- en zomerweer was het vaak moeilijk om een plaatsje te vinden op een terras. Wie niet had gereserveerd, stond vaak een lange zoektocht te wachten.

Overheden verruimen terrassen

Ook de gemeentebesturen begrepen dat grotere terrassen beter hielpen dan Corona-subsidies. Veel horecazaken mochten hun terras uitbreiden of langer openhouden om zo met een grotere spreiding klanten te ontvangen.

Wachtend op een nieuwe heropening van de horeca, zijn ook de trotse bezitters van een terras extra positief. Want waar zullen consumenten het liefst iets nuttigen? Op het goed geventileerde (en hopelijk al zonnige) terras natuurlijk!

Enkele kerncijfers rond terrassen uit het marktonderzoek

 • 91% vindt een terras een grote troef.
 • 53% heeft een terras op publiek domein en wordt gesteund door gemeentebestuur:
  • 29% kreeg een groter terras,
  • 27% mag langer openblijven (tijdens de winter).
 • 77% van de respondenten wenst hier permanent van te genieten.

[In een volgende blogpost vertellen we je meer over de voordelen van investeren in terrassen.]

Eerste oproep aan de overheid: help de horeca, laat meer terrassen toe

De overheid kan de horeca helpen door versoepelde regelingen voor hun terras. Zoals hierboven aangehaald bleken terrassen een grote troef na de eerste lockdown.

In een aantal gemeenten kregen horecazaken de toestemming voor ruimere terrassen. Zo konden ze hun bestaande terrassen wat uitbreiden op openbare ruimte of mochten ze hun terras langer open houden. Zowel tot een later tijdstip ‘s avonds, als een langere periode tijdens het jaar.

Deze versoepelingen gaven de horeca de nodige ademruimte om te overleven. Het is dan ook een vaak gehoorde hoop dat deze regels uitgebreid kunnen worden voor alle horeca (dus niet enkel in een aantal gemeenten) en dat ook na de crisis deze verruiming kan blijven. Ook zou gezocht kunnen worden naar mogelijkheden om zaken die nu nog geen terras hebben, toch een buitenterras aan te bieden.

Enkele kerncijfers rond terrasmogelijkheden uit het marktonderzoek

 • 91% vindt een terras een grote troef en verwacht daarmee ook extra inkomsten na de lockdown.
 • 56% mocht een groter terras plaatsen of het bestaande terras laten staan.
 • Meer dan drie kwart (77%) hoopt dat deze uitbreiding van het terras permanent mag blijven.

Verwarming en verlichting

Ook het toelaten van verlichting en verwarming op de terrassen zou horecazaken toelaten om hun klanten met meer spreiding te ontvangen. Mooie terrassen met degelijk parasols en verlichting kunnen zo bijdragen tot een leuke sfeer in de stad.

Daarom richten we graag deze oproep aan de overheden: steun de horeca en laat zoveel mogelijk terrassen toe.

 • Uitbreiden van de bestaande terrassen (oppervlakte).
 • Uitbreiden van de openingsuren
 • Uitbreiden van de openingsdata (het hele jaar door)
 • Laat verwarming op terrassen toe.
 • Laat verlichting op terrassen toe.
 • Zoek oplossingen om terrassen toe te kennen aan horeca zonder terras.

Horeca blijft vooral actief voor klantencontact

Uit het marktonderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de horecazaken met een terras actief bleef tijdens de pandemie. Ze bieden vaak afhaalmaaltijden aan en blijven vooral open om contact te houden met de klanten.

Contact houden met klanten

Want de zaak open houden en winst maken zijn niet hetzelfde. Slechts 8% van de bevraagde zaken slaagt erin genoeg winst te maken om hun werk als succesvol te bestempelen. Meer dan 80% houdt de zaak open om bezig te blijven, maar vooral om in contact te blijven met hun cliënteel. Zo willen ze een goede band houden met hun klanten om bij heropening meteen weer goed op de rails te raken.

Wie tijdens de coronacrisis volledig de deuren sloot, geeft aan dat ze vooral verfraaiingswerken en renovaties uitvoerden in de zaak (50%), of afwachten tot de horeca weer open mag (38%).

Soort horecazaak zeer belangrijk

We ontdekten ook een verband tussen de aard van de gelegenheden en het al dan niet volledig sluiten. Het grootste deel van de gesloten zaken (45%) geeft aan gesloten te zijn omdat ze afhankelijk zijn van toerisme of evenementen, of dat ze gelegen zijn bij een gesloten sportaccommodatie.

De horeca verliest de moed (nog) niet en slaat zich zo goed als mogelijk door de crisis, ook al is hun werk vaak niet winstgevend.

Een kanttekening: 8% van de e-mailadressen waren onbestelbaar. Ook kregen we veel out of office en volle mailbox berichten, dus vermoedelijk heeft vooral wie bezig blijft geantwoord. Dit kan deze resultaten licht vertekenen.

Enkele kerncijfers rond activiteit horeca uit het marktonderzoek

 • De helft (48%) van de horecazaken blijft actief. Zaken die sloten mikken vaak op toeristen of liggen bij een gesloten sportaccommodatie.
 • De activiteiten tijdens Corona zijn niet altijd winstgevend.
  • De horeca wil vooral bezig blijven en contact houden met de klanten (91%).
  • Slechts 8% maakt winst tijdens de lockdown.
 • Wie geen commerciële activiteiten meer heeft, doet verfraaiingswerken of renovatie (50%) of wacht af (38%).

Afhaalmaaltijden zorgen voor omzet

De horecazaken die open bleven waren natuurlijk verplicht om hun business model te herdenken. Met verplicht gesloten verbruikszalen kan de gewone activiteit niet meer doorgaan. Verschillende vormen van take away worden aangeboden om klanten te blijven bedienen.

Van afhaal tot foodtruck

Bij vier op vijf  (78%) van de zaken die actief blijven kan je eten afhalen. Je kan ook laten leveren aan huis, of een externe partner als Deliveroo inschakelen. Tenslotte werkt één op tien met raamverkoop of verkoop via een mobiele foodtruck.

Wie al rond afhaalmaaltijden georganiseerd was, doet dit vrij succesvol verder. Maar wat ook opvalt is dat vooral gastronomische restaurants (82%) door de lockdown alternatieven zijn gaan aanbieden. Bij brasseries en tearooms is dit maar 53%.

Enkele kerncijfers rond afhaalmaaltijden uit het marktonderzoek

 • 78% van de nog actieve horecazaken biedt take away aan.
 • 18% levert aan huis.
 • 11% schakelt een externe bestelservice in.
 • 10% doet aan raamverkoop of werkt met een foodtruck.

Lockdown weegt mentaal, maar strijdlust blijft

De meeste horecazaken leven nu ongeveer een jaar onder het juk van coronaregels. Dat was niet altijd eenvoudig, maar met afhaalmaaltijden, food delivery diensten en andere alternatieven proberen ze er het beste van te maken.

Bezorgd maar energiek

De horeca is bezorgd, maar blijft energiek en strijdlustig om zo snel mogelijk weer volop aan de slag te gaan. Dat niemand echt blij wordt van deze situatie mag niet verrassen, maar wel valt op hoeveel zaken boos zijn om de crisiscommunicatie van de overheden. Deze onduidelijke communicatie rond regels en mogelijke heropening zorgen voor de meeste stress bij de zaakvoerders.

Tweede oproep aan de overheid: duidelijke communicatie

Waar mogelijk zoeken de horecazaken nieuwe zakenmodellen om te werken en passen zich aan de veranderende regels rond afstand, ontsmetting en contact aan. Toch zouden duidelijke regels en keuzes van de overheid hen het leven veel makkelijker maken.

Investeren in de toekomst

De horeca deed na de eerste lockdown veel inspanningen om de zaak corona-proof te maken. Zo is bijna overal handgel ter beschikking en werden de tafels verder uit elkaar gezet om de afstandsregels te respecteren.

Ook voor de winter en met de lente in het verschiet worden aanpassingen doorgevoerd om klanten zo goed mogelijk te ontvangen. Zo plaatste een kwart van de zaken plexi schermen tussen de tafels als extra bescherming.

Goed geventileerd

We haalden al aan dat terrassen in de buitenlucht de best geventileerde plaats zijn om op een gezonde manier te genieten. Als het in de lente wat warmer wordt zullen de terrassen nog meer gegeerd zijn. Net als na de vorige lockdown.

Om optimaal klanten te bedienen gaan veel horecazaken dan ook verder aan de slag met hun terras. Bijna ieder terras zorgde voor meer parasols: een derde kreeg extra merkparasols van hun brouwer en twee derde investeerde in eigen parasols.

Terrasverwarming vergroot openingsuren

Ook opvallend is dat 50% terrasverwarming installeerde of plannen heeft om de klanten ook bij kouder weer of tijdens frisse avonden een aangename omgeving te bieden. Een voordeel is natuurlijk dat deze investeringen niet enkel hun nut zullen bewijzen tijdens Corona. Ook na de crisis zullen deze terrassen extra gezellig zijn en op een optimale manier klanten omarmen.

Enkele kerncijfers rond investeringen uit het marktonderzoek

 • 98% biedt ontsmettende handgel aan voor klanten en plaatst tafels verder uiteen.
 • 29% plaatst beschermende plexischermen tussen de tafels.
 • 17% doet temperatuurmeting bij het binnenkomen van de zaak.
 • 72% heeft eigen parasols op het terras – 40% heeft (ook) parasols van hun brouwer.
 • 50% biedt verwarmde terrassen aan.
 • 33% investeert in meer buitenmeubilair.

Besluit

De horeca met terras ziet de toekomst positief in en blijft bereid om te investeren. Ze doen dit vooral in maatregelen rond hygiëne en terrasinrichting.

Veel hangt natuurlijk af van de datum van heropening en de flexibiliteit die de horeca krijgt van de overheid. Zoals duidelijk werd uit het onderzoek blijft de horeca vooral bezig om contact te houden met hun klanten en is dit zeker niet altijd winstgevend. Dit wil zeggen dat de zaken langzaam hun opgebouwde reserves aan het uithollen zijn. Hoe langer de lockdown duurt, hoe moeilijker het wordt.

Daarom richten we graag deze oproep aan de overheden: steun de horeca en laat zoveel mogelijk terrassen toe.

 • Uitbreiden van de bestaande terrassen (oppervlakte).
 • Uitbreiden van de openingsuren
 • Uitbreiden van de openingsdata (het hele jaar door)
 • Laat verwarming op terrassen toe.
 • Laat verlichting op terrassen toe.
 • Zoek oplossingen om terrassen toe te kennen aan horeca zonder terras.

Meer details over het marktonderzoek

 • Uitgevoerd op 7 januari 2021, door het gespecialiseerd marktonderzoeksbureau Devroe & partners.
 • 3200 horecazaken kregen een vragenlijst doorgemaild.
 • Enquête bij contacten van Symo Parasols. Deze contacten hebben overwegend terrassen, dus geen evenredige representatie van hele horeca sector.
 • 229 horecaondernemers vulden de lijst in:
  • 163 België Nederlandstalig,
  • 19 België Franstalig,
  • 41 Frankrijk.
 • 50% out of office of mailbox vol, dus vermoedelijk heeft vooral wie bezig blijft geantwoord.
 • Statistische foutenmarge op de resultaten van 6%. (Afwijking van -3% of +3%).

Download hier het volledige marktrapport


Pierre Christiaens
Contacteer mij: christiaens @ symoparasols.com https://symoparasols.com